Nakon što su građani zatražili pomoć Europske komisije, gradsko poduzeće Vodovod i kanalizacija organiziralo je sastanak sa stanarima Ulice Janka Draškovića, Ulice Martina Gambona i Ulice Đuke Bencetića, gdje tek trebaju započeti radovi na projektu aglomeracije. Direktorica ViK-a Katarina Malenica već je prethodno objasnila kako su poduzeli sve kako bi pomogli građanima u zoni radova, ali do sporazuma s građanima nije došlo zbog neslaganja oko nezavisne revizije projekta. Građanske inicijative oštećenih i zabrinutih građana Zvijezde i Gaze na sastanak su došle s važnim pitanjima te u pratnji pravnog tima iz Zagreba. Sastanak je bio dodatno užaren nakon početka kopanja u Draškovićevoj ulici ranije istog dana, kada su stanari otjerali radnike.

Stručno mišljenje o izvođenju radova ranije je dao inženjer Krešimir Bolanča koje je ViK poslao građanima 16. travnja, a direktorica ViK-a Katarina Malenica je istaknula kako je prije konačnog mišljenja ViK angažirao osiguranje dokaza putem suda, odnosno da se detaljno pregledaju objekti u blizini radova. Uskoro su krenula pitanja i primjedbe građana.

Stručno mišljenje koje je izradio inženjer Bolanča nije revizija projekta. Kada sam ga pročitao i analizirao s određenim inženjerima, uvidio sam da je riječ o analizi glavnog izvedbenog projekta. Tim aktom nije odgovoreno na pitanja kako je moglo u Zvijezdi doći do tako katastrofalne razine oštećenja, a nije dana niti preporuka kako izbjeći oštećenja na Gazi. Primjedba je da je između glavnog i izvedbenog projekta došlo do odstupanja od tehnologije koje je glavni projekt predložio, rekao je jedan od koordinatora Inicijative građana Gradske četvrti Gaze Milan Medić.

Medić je nadalje istaknuo kako je problem korištenje talpi u radovima, pri čemu je pitao jesu li talpe odobrili nadzornici, glavni projektant i investitor projekta i je li se njima pogodovalo izvođaču radova.

Izmjena je bila potvrđena. Po nama je rješenje s krings oplatom lošije jer bi još više utjecalo na stanje zgrada, izjavio je nadzorni inženjer projekta aglomeracije Branko Čordašev. Svojim stručnim objašnjenjem nadovezao se inženjer Krešimir Bolanča, istaknuvši kako je optimalno rješenje kontinuirana zaštita, odnosno neprekidna zaštitna konstrukcija koja je do određene dubine ukopana ispod donje kote iskopa. Naglasio je da nikako nije riječ o pogodovanju, ali objašnjenja nisu zadovoljila okupljene.

Najdublji iskop je u Kraševoj, uz Veleučilište. Bez obzira na tehnologiju izvedbe, horizontalni pomaci zaštitne konstrukcije bi se dogodili. To je fizikalna pojava i naravno da su moguća oštećenja, to se ne može negirati. Govorim s tehničke strane, a žmurje je odabrano prije mog dolaska iz niza razloga, rekao je Bolanča, dodatno objasnivši tehnologiju i dokumentaciju radova. Istaknuo je i kako je novi u projektu i da nije birao tehnologiju radova.

Postavljena su pitanja oštećenja kod Veleučilišta u Karlovcu i KAMOD-a, a Medić je više puta ponovio kako je upotreba talpi uzrokovala štetu i da se građani neće zadovoljiti stručnim mišljenjem, nego samo nezavisnom stručnom revizijom koja će sve pregledati. Medić je istaknuo i kako na ranijim primjerima radova u gradu nije dolazilo do oštećenja kao sada i da svu dokumentaciju treba pokazati nezavisnom revidentu, a ne građanima. Voditelj projekta aglomeracije Ivan Klokočki zaključio je kako će osigurati projektnu dokumentaciju po kojoj će se raditi ojačanja i sanacija konstrukcija. Nastavljeno je s pitanjima zašto radovi nisu prekinuti čim je došlo do oštećenja nekoliko zgrada i zašto nije raspisana javna nabava po predloženim kriterijima građana, a rasprava se nastavila vrtjeti u krug. Preostaje za vidjeti kako će ova projektna drama završiti ako se uključi i Europska komisija te što će svi akteri poduzeti nakon ovog sastanka koji nije razriješio situaciju.