Radovi u sklopu projekta Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa napreduju prema predviđenom planu. Radovi su, kao što znamo, podijeljeni u grupe a u nekima od njih oni su završeni ili se privode kraju.

Grupa 1 Turanj i Kamensko – tu su nam radovi završeni, završeni su tehnički pregledi. Sada slijedi izdavanje uporabnih dozvola i nakon toga će korisnici dobiti obavijesti doma na adrese o obvezi priključenja. Dakle, imaju godinu dana da se priključe na javni sustav odvodnje, kazala je direktorica ViK-a, Katarina Malenica.

Grupa 2 Drežnik i Hrnetić je, kaže Malenica,  u visokom stupnju gotovosti, kao i grupa 3 Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje. Rok za izvršenje radova na grupi 2 je 19. srpnja, a na grupi 3 1. listopada ove godine. U grupu 4 spada Zvijezda u kojoj je završeno nešto više od 60% radova, ali i u kojoj je bilo najviše oštećenja za vrijeme izvođenja.

U Draškovićevoj ulici su izvedeni probni ukopi kako bi se utvrdilo stanje temelja i to će biti podloga za izradu elaborata koji će dalje reći mjere na koji način ojačati temelje kako bi se mogli nastaviti radovi. Radovi dalje neće početi prije nego što geomehaničar ne da uputu o daljnjem nastavku radova, kaže Malenica.

Napominje kako će ViK prokrenuti elaborate za sve oštećene građevine u Zvijezdi kako bi oni bili podloga za izradu projekata sanacije svih oštećenih objekata. Na grupi 5 dio radova je odrađen, a ulice su i većinski asfaltirane.

Prema ovom izvješću direktorice mogli smo vidjeti da lagano dolazimo do onog stupnja kad sve ove naše raskopane ulice dobivaju svoj asfalt. Ja ću se ovim putem zahvaliti svim stanovnicima na strpljenju. Svjesni smo da je bilo jako teško organizirati život, ali drugog puta nije bilo. Ono što je posebno važno istaknuti je da su svi ovi radovi podigli standard življenja, kazao je gradonačelnik, Damir Mandić.

Gradonačelnik se također osvrnuo na radove u Zvijezdi, odnosno njihovo zaustavljanje te probleme na koje su naišli u Draškovićevoj ulici.

Ovdje mogu samo reći da se držimo onog plana kojeg smo postavili 9. ožujka kad su radovi zaustavljeni s obzirom na oštećenja koja su se dogodila na pojedinim objektima. Sva ona dodatna geomehanička istraživanja su u tijeku. Ja očekujem da bi do kraja ovog tjedna imali neki završni stav geomehaničara. Prema do sada dobivenim informacijama, ni jedna tehnologija radova, pogotovo u Draškovićevoj, ne može garantirati sto posto sigurnost da neće doći do oštećenja, a meni se čini da na stol treba staviti i opciju da se Draškovićeva neće raditi, kaže Mandić.

Tu odluku, kaže, on ne može donijeti kao gradonačelnik, već će to učiniti stučni ljudi no naglašava kako će se sve i dalje odvijati transparentno. Naglasio je važnost priključivanja na sustav odvodnje što će morati učiniti svi građani, a za to će imati godinu dana. Iz ViK-a i grada, također, naglašavaju kako stoje na raspolaganju građanima za sva dodatna pitanja.