Iz Vodovoda i kanalizacije javljaju zaključke s današnje Skupštine na kojoj je odlučeno da će doći do pripajanja više Društava.

Donijete su Odluke o pripajanju i potpisani Ugovori o pripajanju između više Društava: Komunalno Ozalj d.o.o., Komunalac Slunj d.o.o. , Vode Krašić d.o.o. i Društva preuzimatelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Karlovac. Također, usvojen je novi Društveni ugovor, a činom pripajanja novi članovi Vodovoda i kanalizacije  d.o.o., Karlovac postaju: Grad Slunj , Grad Ozalj, Općina Žakanje i Općina Krašić. Danom upisa pripajanja u sudski registar prestat će postojati pripojena Društva.

Na Skupštini su donesene i Odluke o osnivanju podružnica, a to su Slunj i Ozalj. Također, imenovani su njihovi direktori: Dinko Puškarić za podružnicu Slunj i Luka Šimunić za podružnicu Ozalj.

Skupštini su prisustvovali: gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, gradonačelnica Grada Slunja Mirjana Puškarić, gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak, načelnica Općine Draganić Anica Domladovac, načelnik Općine Lasinja Marijo Perčić, načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić, načelnik Općine Žakanje Danijel Jurkaš, načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik, direktorica Vodovoda I kanalizacije d.o.o. Karlovac Katarina Malenica, direktor Voda Krašić Davor Vlašić te već spomenuti Dinko Puškarić i Luka Šimunić te Miloš Musulin.

ViK poručuje da očekuju kvalitetnu suradnju s novim kolegama, uz međusobno povjerenje i zajedničku usmjerenost ka boljoj kvaliteti usluga za sve korisnike.