Rijeka Korana ima značajnu ekološku vrijednost, zbog čega je čitav njezin tok, od izvora u Plitvičkim jezerima do ušća u Kupu kod Karlovca, uvršten u neku od nacionalnih ili europskih kategorija zaštite. Sliv Korane dom je raznim migratornim vrstama riba, kao i drugim slatkovodnim organizmima, a mnogi od njih su ugroženi. Barem dvadeset i sedam barijera ometa Koranin tok, poručili su iz udruge Zelena akcija i BIOTA d.o.o., s kojima je karlovačka udruga Eko Pan partner u projektu “Free Korana river”. Time se negativno utječe na Koraninu bioraznolikost i ekološki status.

Projekt je službeno započeo 1. veljače i trajat će dvanaest mjeseci. Nositelj projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a stručni kadar tvrtke BIOTA d.o.o. će raditi terenska istraživanja na samoj Korani, odnosno mapiranje i kategorizaciju svih prepreka od izvorišta do ušća. Projekt financira nizozemska zaklada European Open Rivers Programme koja ima podršku fondacije Arcadia. Ukupna vrijednost projekta je nešto manje od 80 tisuća eura. Kroz projekt ćemo najprije odraditi terenski dio od izvorišta do ušća; mapirat ćemo sve postojeće prepreke u najširem mogućem smislu, od prirodno formiranih do onih nastalih ljudskom djelatnošću. Nastavit ćemo sa sastancima s ključnim dionicima, a jedan smo već održali prošli mjesec. Važno nam je osigurati podršku lokalnih zajednica, prvenstveno gradova koji se nalaze u slivu rijeke Korane, ali i Karlovačke županije, Hrvatskih voda te Javne ustanove Natura Viva. Među dionike ubrajamo i sve koji koriste rijeku Koranu, pa ćemo kontaktirati druge ribolovne i sportske udruge, rekla je stručna suradnica u udruzi Eko Pan i lokalna koordinatorica na projektu Free Korana River Jasmina Čolić.

Čolić je objasnila kako su terenski dio već htjeli izvršiti u dva navrata, ali nisu uspjeli zbog nedostatka financijskih sredstava i ograničenog vremenskog okvira samog projekta. Najavila je nastavak terenskih istraživanja tijekom svibnja i lipnja, a tada javnosti predstaviti rezultate.

Prema sadašnjim podacima, ekološko stanje Korane je dobro. Okvirna direktiva o vodama Europske unije navodi da upravo barijere utječu na ekološki status rijeka, pa strategija Europske unije o bioraznolikosti do 2030. godine predviđa oslobađanje 25 tisuća kilometara slobodnog toka europskih rijeka kako bi se kakvoća riječnih tokova poboljšala. Premda je rijeka Korana označena kao rijeka dobre kvalitete, prepreke utječu na njezinu kvalitetu ukoliko sprječavaju slobodan tok, odnos sedimenta i migracije migratornih vrsta riba ili rakova. Moguće je fragmentiranje biološke raznolikosti ili njezino potpuno uništenje ako određene biljne ili životinjske vrste napuste određene mikrolokacije unutar riječnog sliva.

Čolić je ujedno naglasila kako samim projektom “Free Korana river”, koji traje samo godinu dana, nije predviđeno uklanjanje prepreka, već postavljanje temelja za moguća buduća uklanjanja barijera. Sama uklanjanja su veliki i financijski zahtjevni zahvati za koje mora postojati suglasnost više razina vlasti i institucija, pa je pitanje hoće li uopće doći do toga ako se netko ne složi.

Svjesni smo da itekako postoji potreba za ovakvim projektima i na drugim rijekama. Jedan sličan projekt već je prije rađen na rijeci Bijeloj i odatle će već biti uklonjene određene prepreke. Nadamo se da ćemo ovim projektom potaknuti i ostale udruge za zaštitu okoliša i prirode da se više bave rijekama, zaključila je Čolić.