Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac upozorava korisnike da nije dozvoljeno korištenje vode sa hidranata za punjenje bazena, zalijevanje nasada, travnjaka ili bilo koje druge potrebe osobne prirode. Prilikom neovlaštenog korištenja vode sa hidranata dolazi do podizanja taloga, hidrauličkih udara, promjene tlakova i to, uz sve ostale razloge koje kontinuirano navode, dovodi do pojave zamućene i obojene vode na slavinama korisnika.

Hidranti služe isključivo za protupožarnu zaštitu i za potrebe održavanja vodoopskrbne mreže, ispiranja sustava te analize zdravstvene ispravnosti pitke vode. ViK će pojačati kontrolu nad hidrantskim sustavom te prijavljivati policiji svaku neovlaštenu aktivnost na javnoj vodoopskrbnoj mreži.

Naglašavaju kako zamućena ili obojena voda nije za konzumaciju. Kada se izbistri, što se postiže ispiranjem kako javnog tako i internog dijela mreže, tada se može normalno konzumirati.