Portal na 4 rijeke
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK
00,00 DJ TREND 00,20 DJ TREND 00,50 DJ TREND 00,00 DJ TREND
05,15 Dnevnik + (R) 05,15 Dnevnik + (R) 05,15 Dnevnik + (R) 05,15 Dnevnik + (R)
05,35 DJ TREND 05,35 DJ TREND 05,35 Spotovi 05,35 DJ TREND
06,15 Dnevnik (R) 06,15 Dnevnik (R) 06,15 Dnevnik (R) 06,15 Dnevnik (R)
06,40 TELETRGOVINA 06,40 TELETRGOVINA 06,40 TELETRGOVINA 06,40 TELETRGOVINA
07,00 Vijesti 07,00 Vijesti 07,00 Vijesti 07,00 Vijesti
07,05 Yolanda 07,05 Yolanda 07,05 Yolanda 07,05 Yolanda
07,15 TELETRGOVINA 07,15 TELETRGOVINA 07,15 DJ TREND 07,15 TELETRGOVINA
08,00 Vijesti 08,00 Vijesti 08,00 Vijesti 08,00 Vijesti
08,05 DJ TREND 08,05 DJ TREND 08,05 DJ TREND 08,05 DJ TREND
09,20 Yolanda 08,15 Puls grada 08,15 Puls grada 08,15 Puls grada
09,30 Vijesti 08,30 Mogu sve (R) 08,30 TELETRGOVINA 08,30 TELETRGOVINA
09,35 Gost dana (R) 09,20 Yolanda 09,20 Yolanda 09,20 Yolanda
10,05 Vjerujem (R) 09,30 Vijesti 09,30 Vijesti 09,30 Vijesti
10,30 Vijesti 09,35 Gost dana (R) 09,35 Gost dana (R) 09,35 Gost dana (R)
10,35 DJ TREND 10,05 DJ TREND 10,15 DJ TREND 10,05 DJ TREND
10,45 TELETRGOVINA 10,30 Vijesti 10,30 Vijesti 10,15 TELETRGOVINA
11,00 Puls grada 10,35 DJ TREND 10,35 DJ TREND 10,30 Vijesti
11,15 Gost dana (R) 10,45 TELETRGOVINA 10,45 TELETRGOVINA 10,35 Godovi života (R)
11,35 Yolanda 11,00 Puls grada 11,00 Puls grada 11,00 Puls grada
11,45 DJ TREND 11,15 Gost dana (R) 11,15 Gost dana (R) 11,15 Gost dana (R)
12,00 Život piše priče (R) 11,35 Yolanda 11,35 Yolanda 11,35 Yolanda
12,30 TELETRGOVINA 11,45 Novi milenij (R) 11,45 DJ TREND 11,45 DJ TREND
12,45 Kratki rezovi 12,15 TELETRGOVINA 12,15 TELETRGOVINA 12,00 Sportski pregled (R)
14,00 Vijesti 12,30 Običaji našeg kraja (R) 12,30 Običaji našeg kraja (R) 12,15 Dječji kutić (R)
14,05 Ravnopravne među nama (R) 14,00 Vijesti 14,00 Vijesti 12,45 Kratki rezovi (R)
14,45 “Zdrava klopa” by Maria 14,10 “U vrtu Zelenila” (R) 14,05 S ekspedicionistom po svijetu (R) 13,20 S obala rijeka (R)
15,00 Vijesti 14,45 “Zdrava klopa” by Maria (R) 14,45 “Zdrava klopa” by Maria 14,00 Vijesti
15,05 “U vrtu Zelenila” 15,00 Vijesti 15,00 Vijesti 14,05 DJ TREND
15,35 Čitaj, slušaj, uči 15,05 Kratki rezovi (R) 15,05 “U vrtu Zelenila” (r) 14,45 “Zdrava klopa” by Maria (r)
15,45 “Đir po gradu” (R) 15,35 Čitaj, slušaj, uči (R) 15,35 “Čitaj, slušaj, uči” (R) 15,00 Vijesti
16,00 Vijesti 16,00 Vijesti 16,00 Vijesti 15,05 “Đir po gradu”
16,10 Iver (R) 16,10 Zlatna dolina (R) 16,10 Ravnopravne među nama 15,20 Dom na kvadrat
16,50 Yolanda 16,50 Yolanda 16,50 Yolanda 16,00 Vijesti
17,00 Vijesti 17,00 Vijesti 17,00 Vijesti 16,10 Iver (R)
17,10 Mogu sve 17,10 Intervju tjedna (R) 17,10 Sportski pregled 16,50 Yolanda
17,30 Glazbeni put (R) 18,00 Dječji kutić (R) 17,25 Dječji kutić 17,00 Vijesti
18,10 Žumberački zov (R) 18,30 “Sarma” (R) 17,55 Mogu sve (R) 17,05 Životinjska farma (R)
18,45 Puls grada 19,10 Županijska slagalica 18,30 “Đir po gradu” 17,35 Predstava Magdalena (R)
19,00 DJ TREND 19,45 “Đir po gradu” 18,45 Puls grada 18,55 Puls grada
19,45 “Đir po gradu” 20,15 Dnevnik 19,00 Godovi života (R) 19,10 Europa u Fokusu
20,15 Dnevnik 20,40 Gost dana 19,30 S obala rijeka 19,45 Tragom slike
20,40 Gost dana 21,10 Uzavrela točka 20,15 Dnevnik 20,15 Dnevnik
21,10 S ekspedicionistom po svijetu 22,15 Dnevnik + 20,40 Gost dana 20,40 Gost dana
21,50 Dnevnik + 22,35 TV Aukcija – 1. dio 21,10 Predstava Magdalena 21,10 Trend magazin
22,20 Obasjani svjetlošću 23,35 Dnevnik 22,15 Dnevnik + 21,50 Dnevnik +
23,55 Dnevnik 00,00 TV Aukcija – 2. dio 22,35 Sve se može popraviti 1.dio (R) 22,10 Sve se može popraviti 2.dio (R)
23,35 Dnevnik
PETAK SUBOTA NEDJELJA
00,20 DJ TREND 00,20 DJ TREND 00,00 DJ TREND
05,15 Dnevnik + (R) 05,15 Dnevnik + (R) 05,15 Dnevnik+ (R)
05,35 DJ TREND 05,35 DJ TREND 05,35 TELETRGOVINA
06,15 Dnevnik (R) 06,15 Dnevnik (R) 06,15 Dnevnik (R)
06,40 TELETRGOVINA 06,40 TELETRGOVINA 06,40 TELETRGOVINA
07,00 Vijesti 07,00 Vijesti 07,00 Vijesti
07,05 Yolanda 07,05 Đir po gradu 07,05 Đir po gradu (R)
07,15 DJ TREND 08,00 Vijesti 08,00 Vijesti (R)
08,00 Vijesti 08,05 DJ TREND 08,05 Dječji kutić (R)
08,05 DJ TREND 08,15 Puls grada 08,35 Životinjska farma (R)
08,15 Puls grada 08,30 TELETRGOVINA 09,05 Godovi života
08,30 TELETRGOVINA 09,30 Vijesti 09,30 Vijesti
08,45 DJ TREND 09,35 Privredni.hr (R) 09,40 Zlatna dolina
09,00 Europa u Fokusu (R) 10,15 DJ TREND 10,15 TELETRGOVINA
09,20 Yolanda 10,30 Vijesti 10,30 Vijesti
09,30 Vijesti (druge) 10,35 DJ TREND 10,35 DJ TREND
09,35 Gost dana (R) 10,45 TELETRGOVINA 11,45 TELETRGOVINA
10,05 Đir po gradu (novo) 11,00 Puls grada 12,00 Vjerujem
10,30 Vijesti (druge) (R) 11,15 DJ TREND 12,30 Običaji našeg kraja
10,35 DJ TREND 12,00 TELETRGOVINA 14,00 Vijesti
10,45 TELETRGOVINA 12,15 Europa u Fokusu (R) 14,05 DJ TREND
11,00 Puls grada 12,45 DJ TREND 14,15 Dječji kutić (R)
11,15 Gost dana (R) 13,00 Uzavrela točka (R) 15,00 Vijesti
11,35 Yolanda 14,00 Vijesti 15,05 Žumberački zov (R)
11,45 TELETRGOVINA 14,05 Iver (R) 16,00 Vijesti
12,00 Dom na kvadrat (R) 14,45 “Zdrava klopa” by Maria (r) 16,10 Intervju tjedna (R)
12,30 Dječji kutić (R) 15,00 Vijesti
13,00 Sportski pregled (R) 15,10 Županijska slagalica (R) 17,00 Vijesti
13,20 Glazbeni put (R) 16,00 Vijesti 17,10 TV tjedan (R)
14,00 Vijesti 16,10 Novi milenij 18,15 Cooltura (R)
14,05 DJ TREND 16,45 “Đir po gradu” (R) 19,00 Pokupska kronika (R)
14,45 “Zdrava klopa” by Maria 17,00 Vijesti 19,35 Sarma (r)
15,00 Vijesti 17,10 TV tjedan 20,15 Dnevnik
15,05 Kratki rezovi (R) 18,10 Životinjska farma 20,40 Glazbeni put
16,00 Vijesti 18,40 Sarma 21,15 Sve se može popraviti – 1. dio
16,10 Iver 19,00 Žumberački zov 22,15 Dnevnik +
16,50 Yolanda 19,40 S obala rijeka (R) 22,40 Sve se može popraviti – 2. dio
17,00 Vijesti 20,15 Dnevnik 23,35 Dnevnik
17,10 Đir po gradu 20,40 Pokupska kronika
17,15 Život piše priče 21,15 TV AUKCIJA
17,45 COOLtura 22,15 Dnevnik +
18,15 Privredni.hr 22,40 TV AUKCIJA
18,45 Novi milenij (R) 23,35 Dnevnik
19,15 Trend magazin (R)
19,45 Ravnopravne među nama (R)
20,15 Dnevnik
20,40 Gost dana
21,10 Intervju tjedna
21,50 Dnevnik +
22,20 S vjerom u tjedan
23,55 Dnevnik