Iz PU Karlovačke poručuju: Osobne iskaznice i vozačke ne treba produživati dok traje pandemija

Osobne iskaznice i vozačke dozvole čiji je rok važenja istekao počevši od 11. ožujka 2020. godine, kada je proglašena epidemija bolesti COVID-19, smatraju se važećima u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka važenja.

S obzirom na velike gužve u ljetnim mjesecima u prostorijama upravnih poslova (šalter sala) iz Policijske uprave karlovačke obavještavaju građane sljedeće:

– zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
– osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove, mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.
– osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove

– zahtjev za izdavanje vozačke dozvole i putovnice može se podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola i putovnica
– građani koji imaju eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom mogu elektroničnim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole kroz sustav e-Građani – ova mogućnost podnošenja zahtjeva može se koristiti samo za izdavanje u redovnom postupku
– građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice mogu podnijeti osobno nadležnom veleposlanstvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske na čijem području neprekidno borave dulje od tri mjeseca.

– prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta
– osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.

Napominjemo da osobne iskaznice i vozačke dozvole čiji je rok važenja istekao počevši od 11. ožujka 2020. godine, kada je proglašena epidemija bolesti COVID-19, smatraju se važećima u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka važenja, a najduže 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Rad sa strankama upravnih poslova (šalter sala) je svaki radni dan od 7.30 – 14.30 sati i utorkom od 9 – 16.30 sati.

osobnevozačke