Kategorija

Izdvojeno

Kolegij župana u Bariloviću

Kolegij župana ovoga je puta održan u Bariloviću, zajedno s općinskim kolegijem. Bila je to prilika istaknuti koliko potencijala na ovom području leži, između ostalog, u poduzetništvu i poljoprivredi, što rezultira i demografskim pomacima.