KABA

200.000 bespovratnih kuna za pilot projekt seoskog turizma

KARLOVAC – U sklopu poticanja razvoja ruralnog područja, koje zauzima više od 80 posto ukupne površine Grada Karlovca, objavljen je natječaj koji će sigurno biti zanimljiv svima koji se bave ili se žele baviti seoskim turizmom.

Gradska uprava raspisala je natječaj za dodjelu novčane potpore poljoprivrednim gospodarstvima u ukupnom iznosu 200.000 kuna za „Pilot projekt seoskog turizma”. Cilj je poticanje poljoprivrednih gospodarastava na stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda koji će se plasirati kroz ponudu seoskog turizma.

Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Karlovca. Sredstva bespovratnih potpora mogu se koristiti za izradu projektne dokumentacije i registraciju objekata namijenjenih za turističke svrhe, dakle za smještaj gostiju, posluživanje jela i pića, kušanje i prodaju vlastitih proizvoda. Također, moći će se iskoristiti i za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju objekata namijenjenih za turističke svrhe, za uređenje i opremanje takvih objekata, uređenje i stavljanje u funkciju raznih športsko-rekreacijskih sadržaja te za nabavu opreme za pružanje turističkih usluga. Treba napomenuti da se potpore neće moći ostvariti za kupnju nekretnina, zemljišta i prijevoznih sredstava, kao niti za troškove redovnog poslovanja.

Maksimalni iznos potpore može biti do 50 posto ukupne vrijednosti projekta, a za područja posebne državne skrbi čak do 75 posto. Sredstva će se, naravno, morati koristiti strogo namjenski. Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvješće o utrošku morat će dobiveni novac vratiti, a također će izgubiti pravo na poticajna sredstva iz gradskog proračuna u narednom razdoblju.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca najkasnije do 09. svibnja. Detalje o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr.