Mladi ekspedionisti učili osnove jahanja

KARLOVAC – Polaznici “Škole za mlade ekspedicioniste” u organizaciji CEIK-a “Braća Seljan” održali su u suradnji sa Konjičkim klubom Karlovac terensku vježbu i predavanje iz “Osnova jahanja”. Predavačica i demonstratorica bila je dugogodišnja članica i instruktorica jahanja Ljilja Vokić. Jahanje je jedna od 15-ak tema koje se obrađuju na ovoj jedninstvenoj školi u Hrvatskoj, a interesantno je za napomenuti da su baš članovi CEIK-a na ekspediciji “Gran Pajaten 2001” u Peruu na konjima prejahali s jednog na drugi kraj Anda i tako postali prvi Hrvati koji su učinili taj pothvat. Ovim predavanjem istaknuta je važnost jahanja u ekspedicionizmu ali i nastavljena dobra suradnja Konjičkog kluba Karlovac i CEIK-a Braća Seljan.