KABA

Radionica “Za Stari grad Dubovac”

Imedika

KARLOVAC – “Za Stari grad Dubovac” naziv je radionice koja je u prigodi Svjetskog dana turizma održana na dubovačkoj gradini. Bilo je riječi o aktivnostima Grada Karlovca na uređenju i održavanju Starog grada Dubovca za što je osnova “Studija održivog razvoja kulturnog turizma Dubovca”.

Sudionici radionice među kojima su bili predstavnici grada, Turističke zajednice, Gradskog muzeja, gradske četvrti Dubovac i više raznih udruga iznijeli su dosadašnja iskustva i programe za budućnost Staroga grada Dubovca.

Ples