KABA

Građanska inicijativa “Za Karlovac!”: Posluje li Toplana zakonito?

KARLOVAC – Posluje li Toplana u skladu sa Zakonom o energiji? Ovo pitanje postavila je građanska inicijativa “Za Karlovac!” u povodu novog načina obračuna cijene grijanja kojega je nedavno uvela ova gradska tvrtka.

Priopćenje koje potpisuje Vedran Puškarić iz građanske inicijative “Za Karlovac!” prenosimo u cijelosti:

“U posljednjih nekoliko tjedana obratili su nam se mnogi građani, pogotovo umirovljenici, te nam se požalili ne vrlo visoke račune Toplane. Dio građana se iz tog razloga odlučio prestati koristiti uslugama Toplane, no prema tvrdnjama g. Janžetića na to imaju pravo samo ako prikupe suglasnost svih 100% stanara, što je gotovo uvijek utopija (pogotovo u većim zgradama), jer nemoguće je doći do potpisa jednog vlasnika koji primjerice živi u Australiji, ili koji iz inata ne želi potpisati nikakvu suglasnost.

Već iz površne analize računa tih građana, očito nam je da će pod krinkom „novog načina obračuna” grijanje poskupiti znatno više od najavljenih 14%. Budući da dio sugrađana jednostavno neće biti u mogućnosti plaćati tolike račune, apeliramo na sve udruge građana i političke opcije da prestanu ignorirati ovaj problem te da se uključe u njegovo rješavanje.

Kako bismo i mi dali svoj doprinos, potencirat ćemo problematiku poslovanja Toplane d.o.o., za početak javnim postavljanjem ovog pitanja: posluje li Toplana d.o.o. u skladu sa Zakonom o energiji!?

Naime, sukladno Članku 29. Zakona o energiji (http://www.zakon.hr/z/368/Zakon-o-energiji) te Članku 39. Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128597.html), jasno je propisano da Toplana kao mjeru zaštite prava kupaca ima obavezu sklapanja ugovora sa svim građanima kojima distribuira energiju.

Ovim putem pozivamo udruge za zaštitu potrošača ili druge organizacije koje imaju na raspolaganju kvalitetne pravnike specijalizirane za tematiku zaštite potrošača da preispitaju ovu našu konstataciju i pruže pravnu pomoć građanima koji jednostavno zbog preniskih prihoda neće biti u mogućnosti plaćati ovako visoke račune.”