KABA

Razvojna agencija završila projekte sa BiH

KARLOVAC – Dio aktivnosti Razvojne agencije Karlovačke županije odnosi se na pripremu i provođenje projektnih prijeloga iz različitih programa, a posljednjih mjeseci radilo se na više natječaja što je rezultiralo i sa više projektnih prijeloga. Njihovim prihvaćanjem u Karlovačku županiju doći će još sredstava iz predpristupnih fondova. U pojedinim projektima Agencija je bila suorganizator, partner i davatelj tehničke pomoći. Ipak, najvažniji oblik sudjelovanja za djelatnike Agencije je samostalno predlaganje projektnih prijeloga.

U prigodi završetka posljednjeg prekograničnog IPA raspisa za prijavljenje projekte, a riječ je o onom sa Bosnom i Hercegovinom, čelnici Razvojne agencije Karlovačke županije upoznali su novinare s dosad napravljenim. Direktor Agencije Viktor Šegrt ne krije zadovoljstvo završenim projektima vrijednom oko pet i pol milijuna eura.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/razvoj_1.mp3}

Da se najviše radilo na programima sa Bosnom i Hercegovinom potvrdio je i Mile Sokolić, koordinator županijske razvojne strategije. Riječ je o ukupno šest projektnih prijedloga koji su završeni 5. prosinca. Tako karlovačka Čistoća surađuje sa banjalučkim javnim poduzećem Depot na projektu “Od odlagališnog plina do energije”, na projektu “Žitni put Kupa – Sava” rade bosanskohercegovačka Banja Luka i hrvatska općina Pokupsko, a na projektu “Život starijih može biti bolji” Dom za starije i nemoćne “Biskup Badurina” iz Ogulina i Centar za socijalni rad u Velikoj Kladuši. Nadalje, BiH općina Gračanica djeluje zajedno s karlovačkom Karlom d.o.o. na projektu “Tradicionalni ručni radovi – alati za razvoj”, a na zaštiti okoliša Javna ustanova Natura Viva iz Hrvatske i Privredna komora grada Jajca u BiH. Usko surađuju i Turistička zajednica Karlovca i Unsko-sanski kanton u BiH.

Sokolić je dodao kako su djelatnici Agencije među kojima je i desetak volontera, zadnja tri mjeseca završili i dva projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva a trenutačno rade na dva projekta sa susjednom Slovenijom koji traju više godina.