domachi_projekt

  • December 19, 2011
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – U suradnji Mreže mladih Hrvatske, krovne organizacije mladih u Republici Hrvatskoj te njezinih 7 organizacija članica Info zone iz Splita, Udruge za promoviranje humanosti i urbane kulture –HUK iz Knina, Udruge Delta iz Rijeke, Udruge ZUM iz Pule, PRONI Centar za socijalno poučavanje i Udruge Krik iz Slatine, te udruge Domaći iz Karlovca, započinje provedba projekta pod nazivom “Tko se boji velike zločeste krize? Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj”.

Ovim projektom nastoji se dati glas mladim ljudima u rješavanju akutnog problema visoke nezaposlenosti mlade populacije. Iako problem nezaposlenosti mladih zauzima sve više javnog prostora, mladi ljudi se gotovo u pravilu ne promatraju kao aktivni subjekt koji može doprinijeti njegovu rješavanju, pri čemu se ignorira temeljna postavka uključivanja mladih u društveno-politički život koja glasi: „Ništa o mladima bez njih samih!” Drugo, kroz projekt će biti prikupljene vrijedne informacije o mišljenjima i iskustvima mladih koji se na svakodnevnoj bazi, bilo izravno ili neizravno, susreću s problemom nezaposlenosti, a koje će biti upotrijebljene kao daljnja osnova za zagovaračko djelovanje organizacija civilnog društva, s ciljem poboljšavanja mjera politika zapošljavanja usmjerenih na mlade, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj te regionalnoj razini.

Projekt uključuje tri osnovne skupine aktivnosti. Kao prvo, u osam hrvatskih gradova, Mreža mladih Hrvatske i njeni partneri će provesti konzultacije na terenu, koje će obuhvatiti oko 130 mladih osoba i oko 20 predstavnika lokalnih dionika zaduženih za politike zapošljavanja. Konzultacije u Karlovcu će biti održane 1. veljače, a paralelno s konzultacijama održavat će se internetske konzultacije putem kratkog upitnika koji mogu ispuniti sve mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina. Upitnik je dostupan na mrežnoj stranici projekta www.mladi-rade.net.

Rezultati ovih aktivnosti bit će objedinjeni u jedinstvenu publikaciju koja će biti predstavljena relevantnim dionicima na završnoj konferenciji u Zagrebu, koje će biti održane u svibnju i lipnju 2012.