KABA

Grad Karlovac odgovara na vaša pitanja o EU

KARLOVAC – U promicanje referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju aktivno se uključio i Grad Karlovac. Na službenoj intenetskoj stranici gradske uprave, www.karlovac.hr, otvorena je nova rubrika „REFERENDUM ZA EU”.

U rubrici su trenutno navedene opće informacije o Europskoj uniji, najčešća pitanja, linkovi koji sadrže više informacija o EU te natječaji koji su trenutno otvoreni.

Građani mogu postavljati pitanja o svakodnevnom utjecaju EU na građane RH, na e-mail adresu: jasmina.cvetkovic@karlovac.hr. Odgovori će dolaziti na e-mail adrese s koje je upit postavljen, ali isto tako pitanje i odgovor će biti objavljeni u navedenoj rubrici kako bi bili dostupniji što širem krugu građana.

Ples