KABA

Jurčević: Osobama s invaliditetom EU nosi brojne prednosti!

KARLOVAC – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u partnerstvu i suradnji s krovnom nacionalnom asocijacijom, Zajednicom osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) poziva sve građane da iziđu na referendum 22. siječnja i daju svoj glas za ulazak u Europsku uniju.

Ističu da će se ulaskom u EU za oko 530.000 osoba s invaliditetom u Hrvatskoj popraviti kvaliteta života. Vjeruju da će im EU omogućiti poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, suzbijanje diskriminacije na temelju invaliditeta, pristupačnost objektima, robi i uslugama, Europska kartica zdravstvenog osiguranja za potrebe korištenja zdravstvene zaštite u svim državama članicama EU, usvajanje viših standarda koji će poboljšati uvjete življenja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, te ostvarivanje statusa saveza i udruga osoba s invaliditetom od posebnog društvenog interesa i financiranje osnovne djelatnosti po uzoru na European Disability Forum čiju osnovnu djelatnost Europska komisija financira sa 70%.

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH krovna je udruga 12 nacionalnih saveza i grupacije OSVIT (koja se bavi zapošljavanjem osoba s invalidtetom), kroz čije članstvo obuhvaća oko 300 udruga osoba s invaliditetom u cijeloj Hrvatskoj. U listopadu 2011. obilježila je 40 godina djelovanja.

Na 15. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom održanom 2010. godine o temi “Što ulazak u EU donosi osobama s invaliditetom?” 250 predstavnika saveza i udruga osoba svih vrsta invaliditeta iz cijele Hrvatske uz sudjelovanje najviših predstavnika EDF (The European Disability Forum) i DPI (Disabled Peoples International) detaljno analizirajući što ulazak u EU donosi osobama s invaliditetom temeljem sveobuhvatne analize donijelo je jednoglasni zaključak da je na referendumu kojim će se odlučivati o ulasku RH u EU potrebno zaokružiti DA!

Izlaskom na referendum dajemo glas za bolju budućnost, poručuje predsjednica Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Gordana Jurčević.

Ples