KABA

Snježana Kirinić predsjednica karlovačkih Laburista

KARLOVAC – Hrvatski laburisti – Stranka rada osnovala je podružnicu u Karlovcu. Za predsjednicu karlovačkih Laburista izabrana je Snježana Kirinić, dok je tajnica Željka Kaurin. Članovi izvršnog odbora su Milan Žakula, Dražen Marić, Josip Kovačević, Darko Đerek, Josip Cindrić i Mile Grković, a karlovačka podružnica je ujedno i dvanaesta županijska organizacija Laburista u Hrvatskoj.

– Osnivanjem Podružnice Karlovac zaokružili smo godinu dana ustrajnog rada i velike aktivnosti, kako medijske tako i one koju smo odradili na ulici među građanima. Zahvaljujući svim aktivistima danas imamo Županijsku organizaciju od 5 ogranaka i uskoro u sklopu još dva ogranka koja su u osnivanju. Takav tempo rada nastavljamo i dalje, ustrajno, uporno, hrabro i u skladu s našim temeljnim vrijednostima rad, znanje, istina, poštenje i društvena pravednost, poručili su Laburisti.