korana_kupanje

KARLOVAC – Nacrt “Strategije upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka” dostupan je na javni uvid svim građanima. Prijedlog Strategije rezultat je rada tematskih skupina u okviru projekta “Upravljanje i zaštita karlovačkih rijeka”. Nositelj projekta je Ekološko društvo Pan, a partner projekta je Grad Karlovac.

Nacrt je prijedlog izrade Strategije te je otvoren za dopune, prijedloge, kritike, komentare, a u papirnatom obliku moguće ga je pregledati u predvorju gradske uprave Grada Karlovca u Banjavčićevoj 9, u prostorijama Eko Pana na Gazi, te u Turističkoj zajednici. Svoje komentare građani mogu dostaviti osobno, ili poštom u ured Eko Pana u Centru za mlade na Gazi ili na email: eko_pan@inet.hr

Prijedlog nacrta Strategije na javnom uvidu će biti do 5. ožujka.