maturanti_1

  • February 14, 2012
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Čak 65 posto maturanata u Karlovačkoj županiji ima namjeru nastaviti svoje školovanje na nekom od fakulteta ili visokih učilišta. Ove godine iz školskih će klupa izaći ukupno 1.138 maturanata, a u anketi koju je proveo karlovački Zavod za zapošljavanje kako bi ispitao njihove profesionalne namjere sudjelovalo je njih 1.055, odnosno 93 posto.

Premda se čak 687 učenika izjasnilo da namjerava nastaviti obrazovanje, zanimljivo je da samo njih 38 posto ima jasnu viziju što će studirati, dok je preostalih 62 posto neodlučno, a jedino što sigurno znaju je da žele pohađati studij. Da nakon mature planira tražiti posao odgovorila su samo 192 učenika. Još jedan intersantan podatak je da se svega šest maturanata izjasnilo da se planira zaposliti i studirati u rad.

Kada je riječ o interesu za studije, ni ove godine nema velikih promjena. Među karlovačkim maturantima i dalje su najpopularniji Filozofski fakultet, Ekonomija, Medicinski fakultet, Učiteljski fakultet, Veleučilište u Karlovcu i Pravni fakultet. Pozitivan je podatak da je ipak uočen nešto veći interes maturanata za tehničke, biomedicinske i biotehničke struke, koje su već godinama deficitarne na tržištu rada.