Ivanina kuća bajke u Ogulinu dobila bespovratna sredstva Europske unije

OGULIN – Turistička zajednica grada Ogulina potpisala je Ugovor o bespovratnim sredstvima sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ugovor se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Centar za posjetitelje ”Ivanina kuća bajke”, a rok provedbe je 18 mjeseci, točnije do 16. rujna 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1 milijun i 360 tisuća eura, od kojih su nešto manje od milijun kuna bespovratna sredstva Europske unije. U financiranje su uključeni i Grad Ogulin, Ministarstvo kulture i Turistička zajednica Ogulina.

Direktorica Turističkog ureda Ankica Puškarić, ističe kao je glavni cilj projekta razviti infrastrukturu baziranu na nematerijalnoj kulturnoj baštini – bajci. Jedinstvenost interpretacije baštine u Centru za posjetitelje ”Ivanina kuća bajke” i tematiziranje krajolika Ogulina rutom bajke, osnažit će brand Ogulin zavičaj bajke i tako pozicionirati Ogulin na turističku kartu kao poželjnu destinaciju doživljaja. Još jedan cilj je i povećati dobit od turističkog sektora kako bi stvorili povoljno okruženje za poduzetničke aktivnosti, razvoj turističkih proizvoda, ali i zapošljavanje mladih.

Turistička zajednica je ugovaratelj i nositelj svih projektnih aktivnosti. Partneri na projektu su Grad Ogulin i Konzervatorski odjel Karlovac Ministarstva kulture, a suradnici Ministarstvo kulture Zagreb, Udruga Ogulinski festival bajke Ogulin, Udruga roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom ”Radost” Ogulin, Društvo ”Naša djeca” Ogulin i Turistička zajednica Karlovačke županije.