U Karlovac stigao moderni logopedski uređaj za terapiju govora i slušanja

KARLOVAC – Udruga Zvončići, Udruga za Down sindrom Karlovačke županije i Centar za rehabilitaciju Ozalj uz pomoć donacija su uspjeli nabaviti logopedski uređaj za procesuiranje slušanja. Uređaj vrijedan oko 16 tisuća kuna udruge su nabavile uz pomoć desetak sponzora, a koliko će uređaj pomoći u svakodnevnom radu logopeda s osobama s posebnim potrebama pojasnila je ravnateljica Centra za rehabilitaciju Ozalj Dijana Borović Galović.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/logopedi_1.mp3}

Novi logopedski set, uz korisnike udruge Zvončići, udruge za Down sindrom i Centra za rehabilitaciju Ozalj moći će koristiti i svi oni koji na govorne vježbe odlaze u Polikliniku Suvag. Uređaj za sada koristi samo jedan logoped, a još nekoliko bi se nakon edukacije trebalo početi njime koristiti, dodala je Borović Galović.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/logopedi_2.mp3}

Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Logopedski set može se koristiti u dijagnostici glasa i govora, a osobito na području terapije poremećaja govora ili kod oštećenja sluha.