vjezba_5

KARLOVAC – Točno u 10 sati zvonilo je zvono, a učenici i profesori Osnovne škole Dubovac potrčali su van. Riječ je bila o požaru, ali samo u sklopu vježbe koju provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Karlovac. Vježbu evakuacije nadgledao je pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, Martin Barić.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/baric_vjezba_1.mp3}

Vatrogascima je trebalo 8 minuta da dođu do škole, a Barić to opravdava radovima na Gazi.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/baric_vjezba_2.mp3}

Što se točno događa od trenutka primanja poziva do dolaska na mjesto požara, ispričao nam je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, Robert Hranilović.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/hranilovic_vjezba_1.mp3}

Kod požara otvorenog tipa, također se procjenjuje prema jačini požara koliko je potrebno vozila i članova poslati.

{denvideo http://www.trend.com.hr/images/stories/audio/hranilovic_vjezba_2.mp3}

Vježbe evakuacije i zaštite od požara škole su dužne obaviti jednom u dvije godine, no Barić istiće kako bi radi sigurnosti i stjecanja rutine nastavničkog osoblja koje je glavno u ovakvim vježbama evakuacije, bilo dobro da se to obavlja dva puta na godinu.

 

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/vjezba_dubovac/*{/rokbox}