KABA

Otvoreno pismo Toplani i Gradu Karlovcu

KARLOVAC – Zbog katastrofalne situacije u karlovačkoj Toplani, završetka grijanja i blokiranog računa tvrtke, Davor Petračić, dipl.ing.građ. poslao je otvoreno pismo Toplani i Gradu Karlovcu. Kako sam na početku pisma ističe, javno se gradskoj tvrtki i gradu obraća zbog činjenice da je Toplana izgubila i prije formalnog završetka sezone mogućnost i sposobnost upravljanja svojim pogonom za zagrijavanje više od 7.000 poslovnih prostora i stanova u gradu Karlovcu. Zato si, dodaje Petračić, daje za pravo kao upravitelj zgradama, potaknuti Grad i Toplanu za donošenje brzih i konkretnih odluka, jer prijeti velika opasnost da svi zajedno uđemo u sljedeću sezonu grijanja nespremni i time dovedemo u opasnost kvalitetu života, zdravlje, pa čak i živote građana grada Karlovca.

Otvoreno pismo Davora Petračića donosimo u cijelosti:

Zbog činjenice da je Toplana d.o.o. izgubila i prije formalnog završetka sezone mogućnost i sposobnost upravljanja svojim pogonom za zagrijavanje više od 7.000 poslovnih prostora i stanova u gradu Karlovcu, dajem si za pravo kao upravitelj zgradama, potaknuti Vas za donošenje brzih i konkretnih odluka jer prijeti velika opasnost da svi zajedno uđemo u sljedeću sezonu grijanja nespremni i time dovedemo u opasnost kvalitetu života, zdravlje, pa čak i živote građana grada Karlovca.

Teško je i zamisliti što bi se dogodilo da dočekamo početak sezone grijanja 15.09.2012. godine sa Toplanom na koljenima i stanarima ovog grada koji su do zadnjeg trenutka očekivali da će pored svih peripetija Toplana, naravno, kao i svake godine opet grijati svoje građane i tako im omogućiti normalan život i rad tijekom nailazeće a možda i nadprosječno hladne i duge zime.

Sada je vrijeme, (a već je i kasno za pravovremene odluke) da organizirate svoj administrativni aparat, sjednete ovog puta ne sa političarima, nego sa ljudima od struke, sa strojarima, energetičarima, kemičarima, fizičarima, geolozima, ekonomistima, bankarima, arhitektima, građevinarima i drugima i donesete stratešku, odnosno operativnu, dugoročnu , logičnu , nekonvencionalnu, povoljnu, ekonomski opravdanu i hrabru odluku koja se prvenstveno temelji na cilju da građanima grada Karlovca predočite jasnu viziju vaše odluke i odredite put koji do nje vodi, posljedice koje iz toga proizlaze sa dinamičkim planom realizacije realno i ekonomski opravdanog poslovnog plana koji vodi do sigurnosti i mogućeg sigurnog planiranja politike grijanja u ovom gradu za sve građane.

Drugim riječima, građani ovoga grada moraju znati na čemu su i da li mogu dugoročno i sigurno računati na gradsko poduzeće Toplanu i pod kojim tržišnim uvijetima koji bi morali biti racionalni i ekonomski opravdani.

Slijedi Vam zasigurno u prvom trenutku vatrogasno krpanje radi nužnosti grijanja sljedeće sezone , ali su Vam na raspolaganju i nove tehnologije proizvodnje i korištenja energije kao što su u prvom redu tehnologija uplinjavanjem otpada plazmom (proizvodnje električne i toplinske energije iz otpada), izrada i korištenje frakcija biogoriva krekiranjem otpada (katalitička depolimerizacija) i korištenje geotermalne energije, a sve uz uvijet očuvanja ekološkog sustava i zdravlja ljudi uz izrazitu ekonomsku povoljnost.

Donošenjem sporih, konvencionalnih, konzervativnih i čisto političkih odluka zadržao bi se status quo, osiguralo tavorenje na dnu ili dovelo do još većeg unazađivanja politike grijanja grada Karlovca.

Meni kao jednom od upravitelja zgradama u gradu Karlovcu trenutno je izuzetno je teško, odnosno nemoguće predlagati ekonomična rješenja rekonstrukcije grijanja zgrada dok gradska politika grijanja ne postane konzistentna i dok se ovo sadašnje kaotično i neizvjesno stanje ne pretvori u predvidljivo, sigurno i ekonomski opravdano gradsko poslovanje.

U protivnom svaka odluka stanara u ovo vrijeme besparice usmjerena u rekonstrukciju postojećeg neefikasnog i solidarnog sustava grijanja može se pretvoriti u financijski, ekonomski i funkcionalni promašaj i još veću besparicu zbog nepostojanja važnih rubnih uvijeta politike grijanja u gradu.

Zamislite samo da se značajni novci stanara tijekom ovog ljeta ulože u rekonstrukciju grijanja i u pojedinačno mjerenje sa postojećom podstanicom (cca 8.000 kn po stanu – i digne se kredit) i računa se na Toplanu, a onda na jesen postane jasno da Toplana nema mogućnosti grijati,te se stvori i potreba hitne rekonstrukcije podstanice u kotlovnicu sa dimnjakom uz promjenu energenta (dodatni značajni financijski zahtjevi već zaduženih građana), a takvi projekti nisu napravljeni, koncesionar nije planirao izvedbu plinske mreže, dimnjaci su neodgovarajući….. i onda nastaje kaos, bespravna i brzopleta gradnja, (dozvoljena u izvanrednim uvijetima ugroze ljudi, a zima to zasigurno je) množe se tehničke greške, izbijaju požari, ljudi se guše ugljičnim dioksidom ili ugljičnim monoksidom…

Da li to želimo ? To se nikako ne smije dogoditi !!! Zato je potrebna brza i operativna odluka SADA i bez odgađanja !!!

Moramo biti svjesni da sezona grijanja počinje za prekratkih 4,5 mjeseca, a da je ove godine završila mjesec dana prerano ! (Opći uvijeti za opskrbu toplinskom energijom NN 129/06 članak 25.)

Podsjećam Vas da ste temeljem Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom NN42/05 i NN 20/10 po članku 11. dužni osigurati trajno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije i dužni osigurati kvalitetno obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na načelima održivog razvitka, osigurati održavanje energetskih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti i osigurati javnost rada.

U ovoj situaciji kada smo kroz medije informirani o insolventnosti Toplane d.o.o., velikom dugu koji prelazi 50 milijuna kuna koji je nastao prvenstveno neracionalnim gospodarenjem (nekvalitetna i šuplja mreža sa puno gubitaka, značajan višak zaposlenika uz trošenje ekološki nepovoljnijeg, štetnog za zdravlje ljudi i skupljeg energenta za 20-30% od plina samo ove godine generilalo je gubitak cca 2 milijuna € !!!), iz čega proizlazi velika vjerojatnost da Toplana d.o.o. sljedeće godine neće biti u stanju isporučivati toplinsku energiju što je protivno navedenom zakonu, s pravom se može postaviti pitanje da li su građani ovog grada sada dužni plaćati račune Toplani koja je jednostrano prekinula ugovor sa građanima ovoga grada mjesec dana prije završetka sezone grijanja i kada se zna da će sljedeći računi u sebi sadržavati samo obračun tzv. snage koji je najviši u Hrvatskoj i koji je namjenjen pokrivanju fiksnih troškove distributera u cilju održavanja i spremnosti sustava grijanja koji je to prestao biti , a ugovor (koji nikada nije bio ni sklopljen) je već faktično ijednostrano raskinut?