Od svibnja počinje uklanjanje ambrozije

KARLOVAC – Alergije predstavljaju bolest modernog čovjeka i posljednjih desetljeća u znatnom su porastu. Zastupljenost alergija najizraženija je kod mlađih osoba. Posebno se bilježi porast broja osoba alergičnih na pelud ambrozije koja kod oboljelih izaziva jake reakcije.

U gradu Karlovcu postavljena je mjerna stanica za ispitivanje koncentracije peludi ambrozije i alergogenih korova, a od peludi alergogenih biljaka u zraku na području grada Karlovca najzastupljenija je pelud ambrozije, te koprive, hrasta, breza, itd.

Grad Karlovac je donio Odluku o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području grada kako bi se potaklo uklanjanje uzročnika i izvora štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te smanjenje površina na kojima raste ambrozija.

Ambrozija je korovna, jednogodišnja biljka koja naraste i do 3 metra u visinu. Najčešće raste na zapuštenom (neobrađenom) zemljištu. Svaka biljka ambrozije može proizvesti više od 60.000 sjemenki koje mogu preživjeti u zemlji više od 30 godina. Suzbijanje ambrozije potrebno je započeti krajem svibnja i početkom lipnja, kada biljka dosegne visinu oko 20 cm jer ju je tada najlakše čupati. U kasnijem periodu, oko polovice srpnja, biljke se mogu i pokositi. Biljke se ne uništavaju u kolovozu jer su tada u punom cvatu, pa se koncentracija peludi može višestruko povećati i time uzrokovati opsežnije tegobe. Ambrozija na poljoprivrednim površinama se može suzbiti ili ukloniti agrotehničkim mjerama: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine; mehaničkim mjerama: međurednom kultivacijom, okopavanjem, pljevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka; te kemijskim mjerama: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Grad Karlovac je za suzbijanje ambrozije iz proračuna izdvojio 40 tisuća kuna, od čega će polovica biti utrošena za promidžbu i edukaciju. Uklanjanje ambrozije po javnim gradskim površinama provodit će se od svibnja do rujna, a podsjetimo da su za vlasnike koji ne uklone ambroziju sa svojih zemljišta propisane i određene kazne. Kazne za zapušteno poljoprivredno zemljište kreću se od 500 do 5.000 kn, a za poljoprivredno zemljište obraslo ambrozijom fizička osoba može biti kažnjena s novčanom kaznom od 6.000 do 10.000 kn, dok su za pravne osobe novčane kazne još i veće.