Anketni upitnik za Karlovčane od danas dostupan u online varijanti

KARLOVAC – Anketni upitnik kojim gradska uprava želi od Karlovčana dobiti odgovore na pitanja čime su trenutno zadovoljni, a čime nezadovoljni u svome gradu, te kako vide njegov razvoj u sljedećih dvadeset godina, od danas je dostupan online, na web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr.

Ispunjeni obrazac upitnika svi zainteresirani građani mogu dostaviti e-mailom na adresu dperis@ra-kazup.hr.

Od 1. lipnja kreće i anketiranje na karlovačkim ulicama, a građani će anketne upitnike moći popuniti na 21 lokaciji. Anketiranje je anonimno, a provodit će se do 15. lipnja. Anketa se provodi u svrhu izrade Strategije razvoja grada Karlovca do 2020. godine, na kojoj će zajednički raditi Grad Karlovac i Razvojna agencija Karlovačke županije.