Zasjeda Županijska skupština, na dnevnom redu rebalans proračuna

KARLOVAC – Rebalans županijskog proračuna jedna je od točaka dnevnog reda koje će se danas naći pred vijećnicima Karlovačke županije.

Podsjetimo, lani u prosincu kada je usvojena prva verzija proračuna, on je planiran u iznosu od 134 milijuna i 700 tisuća kuna. No, budući da u trenutku donošenja županijskog proračuna još uvijek nije bio donesen Državni proračun, u obrazloženju rebalansa navodi se da potrebno uskladiti podatke i aktivnosti vezane uz financiranje iz tog izvora. Naime, iz županijskog proračuna financiraju se decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, a minimalni financijski stanardi od strane Vlade za financiranje tih funkcija za 2012. godinu objavljeni su tek u svibnju ove godine. Za Karlovačku županiju država je ove godine odlučila osigurati milijun i pol kuna manje u odnosu na postojeći plan, a smanjene su i planirane pomoći jedinicama lokalne samouprave. Također, u proračun je potrebno uključiti neutrošena sredstva iz 2011. godine, u iznosu od 5 milijuna i 900 tisuća kuna, kao i vlastite prihode koji su povećani za čak 6,5 milijuna kuna. Tako će, unatoč smanjenju sredstava s državne razine, prvim rebalansom županijski proračun biti uvećan, i to na 142 milijuna i 800 tisuća kuna, što je 8 milijuna kuna više u odnosu na prvotnu projekciju. Najviše koristi od toga imat će Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, koji će rebalasom dobiti 5,5 milijuna kuna više, dok će Upravni odjel za poljoprivredu, šumarsko i turizam biti u plusu za gotovo milijun i pol kuna.

Još jedna od tema o kojima će raspravljati županijski vijećnici je davanje suglasnosti na Elaborat o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Karlovačke županije. Obzirom na aktualne potrese koji su ovih dana zadesili susjednu nam Italiju, a osjetili su se i u Karlovcu, ova tema i više je nego aktualna i bit će zanimljivo vidjeti kakve posljedice stručnjaci predviđaju u slučaju da potres pogodi i naše područje.