Karlovac najugroženiji od potresa, ali nema razloga za paniku

KARLOVAC – Dan nakon još jednog razornog potresa koji je u Italiji odnio desetak ljudskih života, Skupština Karlovačke županije je predstavila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za našu županiju.

Kako je pojasnio pročelnik za gospodarstvo Mladen Kobasić, Karlovačka županija jest na trusnom području, ali nema razloga za paniku nakon potresa u Italiji.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/potresi_1.mp3}

Prema predstavljenoj Procjeni ugroženosti područje Karlovačke županije većim dijelom spada pod sedmi i osmi stupanj Merkalijeve ljestivice, koja za razliku od Richterove ljestvice ne broji 9 već 12 stupnjeva. Sedmi stupanj podrazumijeva oštećenja, a osmi čak i razorna oštećenja građevina.

Prema elaboratu, kojega je izradila tvrtka “Elkron” iz Pule, kada bi Karlovačku županiju pogodio potres jak 8 stupnjeva prema Merkalijevoj ljestvici, najveće materijalne štete pretrpjele bi zaštićene urbane cjeline na području Grada Karlovca – Zvijezda, Banija, Gaza, Dubovac i Turanj, kao i stari gradovi/utvrde Slunj, Novigrad na Dobri, Barilović, Bosiljevo, Ozalj i Podcetin, te sakralne građevine Ozalj i Vivodina. Štete bi se manifestirale u popuštanju veza drvenih konstrukcija krovišta, drvenih stubišta, savijanja krovnih limova i padanja crijepova s prozora, pucanja i urušavanja konstruktivnih dijelova, greda i stupova, a time i urušavanja zidova.

Za područje Duge Rese koje je razvrstano između petog i šestog stupnja Merkalijeve ljestvice, odnosno nije u zoni katastrofalnih potresa, rezultat potresa trebala bi biti manja oštećenja na stambenim i gospodarskim objektima starije gradnje posebice u seoskim domaćinstvima. Ogulin se nalazi u području između šestog i sedmog stupnja, kao i Slunj, pa područje ovih gradova potresi ne bi trebali značajnije ugroziti.

Zaključak Elaborata u konačnici zabrinjava, jer ocjenjuje da u slučaju potresa jačine sedam ili osam stupnjeva, postojeće službe nisu dovoljne niti su dovoljno obučene za pružanje pravovremene pomoći. To je demantirao pročelnik Kobasić, tvrdeći da, iako nedostataka ima, naše su žurne službe spremne.

{denvideo https://www.trend.com.hr/images/stories/audio/potresi_2.mp3}

Što se pak tiče drugih prirodnih katastrofa, od poplava su najviše ugroženi Karlovac i naselja nizvodno od Kupe i uzvodno do Pravutine koja se nalazi uz sam vodotok. Za Ogulin opasnost predstavlja Dobra, dok je uz Mrežnicu ugroženost od poplava znatno manja. Od suše je najugroženije nizinsko područje županije. Olujni vjetrovi najviše ugrožavaju ogulinsko područje, a najveći broj proglašenja elementarnih nepogoda na području Karlovačke županije ipak je vezan uz tuču praćenu olujnim vjetrom, koja je do sada također najveće štete uzrokovala upravo na području Ogulina.