Grad daje u najam prostore za kioske i drvene kućice

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je natječaje za zakup javne površine za postavljanje kioska, te zakup zemljišta za postavljanje drvene kućice. Dva kioska bit će postavljena u Krležinoj ulici, dok se drvena kućica može postaviti između željezničke pruge i Gradske tržnice.

Kioska za prodaju novina i duhanskih proizvoda može se unajmiti po cijeni od 16 kn/m², a kiosk za trgovinu na malo, usluge fotokopiranja i izrade slika po cijeni od 13 kn/m², oba na rok od 5 godina.

Površina drvene kućice na tržnici iznosi 9 kvadrata, te se može unajmiti do kraja 2019. godine po početnoj mjesečnoj cijeni od 590 kuna.

Rok za dostavljanje ponuda za najam ovih površina je 28. lipnja.