Karlovačkim poljoprivrednicima 200.000 kuna poticaja iz gradskog proračuna

KARLOVAC – Grad Karlovac raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata u poljoprivredi u ovoj godini. Potpore se dodjeljuju u ukupnom iznosu 200.000 kuna, a moći će se koristiti za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju i uređenje objekata za proizvodnju, preradu, čuvanje i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju opreme za proizvodnju, preradu, čuvanje, skladištenje i pakiranje svih vrsta poljoprivrednih proizvoda, kupnju uzgojno valjanih grla, izgradnju gnojišta za skladištenje stajskog gnoja u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i nitratnom direktivom, te druge namjene sa svrhom unapređenja, finalizacije i standardizacije poljoprivredne proizvodnje. Iz gradske uprave ističu da se potpore ne mogu koristiti za kupnju nekretnina (objekta i zemljišta) i mehanizacije, troškove PDV-a i troškove redovnog poslovanja poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG-i, obrti, zadruge, mala trgovačka društva) sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Karlovca.

Maksimalni iznos potpore može biti do 50 posto ukupne vrijednosti projekta, odnosno maksimalno do 50.000 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za poduzetništvo i poljoprivredu Grada Karlovca, najkasnije do 15. kolovoza. Obrazac Zahtjeva i tekst javnog poziva nalaze se na službenoj web stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr.

Treba naglasiti da će se dobivene potpore moći koristiti isključivo za realizaciju projekata za koje su namijenjene, a po utrošku sredstava potrebno je dostaviti pismeno izvješće i dokumentirati namjensko korištenje dobivenih sredstva najkasnije do 30. lipnja 2013. godine. Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na vrijeme dostaviti izvješće novac će biti dužni vratiti u Proračun, te će izgubiti pravo na poticajna sredstva Grada Karlovca u narednom razdoblju.