KABA

Ministarstvo turizma daje 200 tisuća bespovratnih kuna za inovacije u turizmu

ZAGREB/KARLOVAC – Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM” u 2012. godini.

Ciljevi programa su razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te obogaćivanje i unapređenje ukupne turističke i ugostiteljske ponude.

Na natječaj se mogu javiti trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice regionalne i lokalne samouprave.

Ministarstvo sufinancira do 50% opravdanih, odnosno prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 200 tisuća kuna po pojedinom korisniku, odnosno projektu ili programu.

Sredstva su namijenjena za razvoj različitih novih i inovativnih proizvoda održivog turizma, kroz projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama, uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte, inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude, afirmaciju turističkih atrakcija, inovativne turističke aranžmane, afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi, razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli”, „Prijatelj okoliša”, „Plava zastava” i sl.), te razne vrste brendiranja, te inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Javni poziv otvoren je do 31. kolovoza.

Ples