KABA

Karlovačka županija najdrastičniji primjer neravnomjernog razvoja Hrvatske

HRVATSKA, KARLOVAC – Ostvareni financijski rezultati poslovanja poduzetnika i njihovi pokazatelji po županijama pokazuju da je razvoj Hrvatske i dalje neuravnotežen, što se ogleda u većem zaostajanju pojedinih županija u odnosu na druge, kao i u razvoju velikih gradova u odnosu na manje sredine.

Gospodarsku aktivnost poduzetnika u Hrvatskoj već godinama, naime, karakterizira dominacija poduzetnika grada Zagreba. Oni ostvaruju više od polovice vrijednosti ukupnih prihoda i dobiti te raspolažu s preko 50 posto imovine. A baš kao što je u Zagrebu sjedište trećine svih poduzetnika, tako je i unutar pojedine županije, uz samo nekoliko iznimaka, naglašena važnost poduzetnika koji posluju u samom županijskom središtu.

Zanimljivo je da, prema podacima Financijske agencije, po tome vodi upravo Karlovačka županija, gdje poduzetnici iz Karlovca ostvaruju čak 76 posto ukupnog prihoda županije. Inače, u 2011. godini udjeli ukupnih prihoda poduzetnika županijskog središta kretali su se od 23,3 posto u Ličko-senjskoj županiji, do rekordnih 75,9 posto u Karlovačkoj županiji. Slično je i s udjelom dobiti županijskog središta, koji se kretao od 11 posto u Krapinsko-zagorskoj županiji, do također rekordnih 88,8 posto u Karlovačkoj županiji.