KABA

Pravna pomoć za osobe s invaliditetom danas u Tounju, sutra u Karlovcu

KARLOVAC – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije organizira pravnu podršku za osobe s invaliditetom na području Općine Tounj i Grada Karlovca. Pravnica će dežurati u prostorijama Općine Tounj danas od 10 sati, te sutra, 10. kolovoza u Karlovcu, u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije u Banjavčićevoj 20, od 9 sati nadalje.

Imedika

Pružanje besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom provodi se u sklopu projekta „Činimo promjene zajedno„ – implementacija inovativnih socijalnih usluga na području od posebne državne skrbi. Projekt s 182 tisuće eura financira Europska unija, a ciljevi su mu poboljšati životne uvjete osoba s invaliditetom u skladu s europskim standardima i osigurati održivu poziciju organizacija civilnog društva i lokalnih partnera kroz pružanje socijalnih usluga. Projekt se provodi od svibnja 2012. i trajat će do svibnja 2014. godine. Nositelj je Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, a partneri su Općina Plaški, Općina Josipdol, Općina Tounj i Obiteljski centar Karlovačke županije.

Pravna podrška besplatna je za sve osobe s invaliditetom, a po potrebi za usluge pravnice korisnici se mogu najaviti i na telefon 615-063.

Ples