Novi personalni raspored u župama Karlovačko-gorčkog arhiđakonata

KARLOVAC – Ovih je dana došlo do nekih kadrovskih promjena u nekim župama Karlovačko-goričkog arhiđakonata. Evo detalja.

U Župi Bl. Alojzija Stepinca u Dugoj Resi Zoran Grgić, ekskardiniran je iz Zagrebačke nadbiskupije i razriješen službe župnog upravitelja, a novim župnim upraviteljem u Dugoj Resi imenovan je Branko Risek. U Župi Uzvišenja Sv. Križa u Završju župničke službe razriješen je Mario Škof Žugec, a župnim upraviteljem u Završju imenovan je Filip Vicić, župnik u Novigradu na Dobri. U Župama Sv. Ilije u Lipniku, Sv. Katarine u Ribničkom Kuniću, kao i Uznesenja BDM u Žakanju župničke službe razriješen je Josip Malković, a župnikom u navedenim župama imenovan je Mario Škof Žugec. U Župi Sv. Mavra Opata u Bosiljevu, kao i u Župi Sv. Marije Magdalene u Prilišću župničke službe razriješen je Josip Vnučec, a župnikom je imenovan Josip Priselac, dosadašnji pastoralni suradnik u Župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi (Kanada).

U Župi Presv. Srca Isusova u Karlovcu službe župnog vikara razriješen je Branko Risek, a novim župnim vikarom imenovan je mladomisnik Damir Ivanek.

U Župi Presvetog Trojstva u Karlovcu službe župnog vikara razriješen je fra Anto Barišić, OFM, a novim župnim vikarom imenovan je fra Matija Koren, OFM.