KABA

Grad daje 30 stipendija učenicima i studentima

KARLOVAC – Grad Karlovac je raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

Grad Karlovac će u tekućoj školskoj godini stipendirati 30 učenika i studenata. Učeničke stipendije iznosit će 400, a studentske 700 kuna. Od toga, po pet stipendija dodjeljuje se za učenike srednjih škola i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija učenicima su trogodišnji programi za tokara, strojobravara, bravara, zidara, mesara, stolara, pekara, tesara, tapetara i limara.
Kod studenata deficitarna zanimanja su iz područja medicine, građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike, računarstva, logopedije, fizike, matematike i informatike.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na posebnom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu ili na njihovim internetskim stranicama.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u prvoj polovici prosinca, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s novim stipendistima.