Vlasnicima oružja idući tjedan rok za prijavu kod liječnika

KARLOVAC – Građani koji imaju registrirano oružje, dužni su do 5. prosinca 2012. godine obavijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Građani koji imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 60 dana izvijestiti policijsku upravu ili policijsku postaju o nastaloj promjeni. Svi koji do ovog roka to ne urade ukinut će se oružani list te oduzeti oružje, javili su iz karlovačke policije. Navedeno se odnosi na sve vlasnike oružja bez obzira je li im uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja važeće ili je isteklo.
Podatak o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, vlasnici oružja mogu dostavili nadležnoj policijskoj upravi osobno izjavom na zapisnik, pismom, faksom ili e-mailom.

Građani, vlasnici oružja koji ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja ili koji je važio do 01. rujna 2007. godine i vlasnici oružja kojima je isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, koje im je bilo izdano prema Zakonu o oružju koji je važio do 01. rujna 2007. godine, dužni su do 05. lipnja 2013. godine policijskoj upravi ili policijskoj postaji dostaviti novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja. Uvjerenje ne smije bili starije od tri mjeseca.

Protiv građana koji ne dostave uvjerenje do 5. lipnja 2013. godine, policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 3.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Građani koji posjeduju zračno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veće i kalibra većeg od 4,5 mm te oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N, dužni su posjedovanje takvog oružja prijaviti policijskoj upravi ili policijskoj postaji do 5. lipnja 2013. godine.
Protiv građana koji ne prijave posjedovanje tog oružja policija će podnijeli optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Građani  kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužni su do 5. lipnja 2013. godine:

1) onesposobiti oružje te ga zadržati ili

2) predati oružje u korist Republike Hrvatske bez naknade.

Građani mogu onesposobiti oružje kod trgovačkog društva ili obrta koje se bave popravkom i prepravkom oružja, a MUP im je izdao odobrenje za obavljanje te djelatnosti. Za onesposobljeno oružje građanin dobiva potvrdu koju treba predati zajedno sa oružnim listom za držanje oružja kao uspomene u policijsku upravu ili policijsku postaju radi odjave.

Građani koji žele predali oružje u korist RH, mogu to učiniti u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Za predano oružje u korist RH ne naplaćuje se upravna pristojba za odjavu oružja.

Sve ostale informacije možete doznati na internetskim stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr.