KABA

30. lipnja rok za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada

KARLOVAC – Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije do sada je primio više od 400 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada. Hoće li ovaj broj dostići brojku od 10 tisuća, koliko se pretpostavlja da ima nelegalnih građevina, preostaje nam vidjeti, no iz županije pozivaju da se što prije predaju zahtjevi, jer očekuje ih se velik broj.

Legalizirati se mora svaka bespravno sagrađena zgrada na kojoj su do 21. lipnja 2011. godine izvedeni najmanje grubi konstruktivni radovi, te je građevina vidljiva na digitalnoj ortofoto karti izrađenoj temeljem snimanja tog datuma.

Ako je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, potrebno vam je samo uvjerenje da je sagrađena prije tog datuma. Ako je izgrađena, rekonstruirana ili sanirana u sklopu projekta obnove ratom oštećenih kuća također su vam potrebne samo preslike katastarskog plana i dokaz da je gradnja provedena unutar tog projekta.

Troškovi legalizacije variraju, naime legalizacija vas može stajati od minimalnih nekoliko stotina kuna, pa do 30-ak tisuća kuna.

Osim troškova postupka nadležnog upravnog tijela, platit ćete naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Najmanji iznos ove nakanade je 500 kuna, te se plaća jednokratno za iznose do 1500 kuna, a sve iznad toga možete platiti u ratama. Plaćate i komunalne doprinose, koji su propisani od strane općina u kojima se objekt nalazi, a tome treba dodati i vodne doprinose. Svaka građevina koja ima dozvolu, a poslije je nadograđena je nelegalna, dok će u postupku legalizacije biti naplaćen samo onaj dio koji je nadograđen, dodaju iz županije.

Do sada je najviše zahtjeva za legalizaciju stiglo za stambene objekte, 40 ih je pozitivno rješeno, a 10 je u postupku.

Sve informacije o legalizaciji možete pronaći na internet stranici Karlovačke županije, pod upravnim odjelom za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša stavljen je link s uputama za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada, koji se nalazi na samom dnu stranice. Također, sam postupak legalizacije, od predaje zahtjeva do donošenja rješenja o izvedenom stanju kao i postupke koji slijede nakon izdavanja rješenja, mogu se pronaći i na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Više informacija možete pronaći na ovom linku:

http://www.kazup.hr/images/dokumenti/prostorno/Upute_za_legalizaciju_zgrada.pdf