KABA

Učenici OŠ Banija učili o životima osoba s invaliditetom

KARLOVAC – OŠ Banija priključila se obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a predstavnici Udruge slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije održali su prezentaciju i edukativno interaktivno predavanje o pristupu i komunikaciji slijepim osobama, sposobnostima i mogućnostima slijepih osoba i osoba s invaliditetom općenito. Na predavanju je bilo riječi i o pristupačnosti, ulozi pasa vodiča te pomagalima za slijepe osobe kao i sportskim uspjesima i rezultatima osoba s invalditetom.

Na poziv prof. hrvatskog jezika i književnosti Marijane Žunac Ribičić koja je odlučila Međunarodni dan osoba s invaliditetom djeci učenicima četvrtih, petih i šestih razreda približiti život osobama s invaliditetom kroz neposredan kontakt, odabrala je upravo Udrugu slijepih USKA zbog njezinog nekonvencionalnog pristupa edukaciji djece i mladih i zbog značajnih rezultata postignutih u području integracije slijepe djece u redovan sustav školovanja. Neposredan pristup i direktni kontakt s mladima pokazao se ključnim u senzibilizaciji, edukaciji i integraciji osoba s invaliditetom u društvo.