AZOP potvrdio – osobni podaci korisnika Toplane nisu pribavljeni nezakonito

KARLOVAC – Podaci o kupcima koje je Gradska toplana d.o.o. preuzela od Toplane d.d. u stečaju nisu nezakonito pribavljeni, stoji u rješenju Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Naime, jučer (7. siječnja) je Gradskoj toplani dostavljeno rješenje kojim se odbija prijedlog Regionalne organizacije zaštite potrošača iz Karlovca. U obrazloženju stoji, između ostalog, da su korisnici usluga Gradske toplane d.o.o. bili upoznati s obradom njihovih osobnih podataka od strane društva Gradska toplana budući da je Odluka o prijenosu koncesije za distribuciju toplinske energije na društvo Gradska toplana d.o.o. javno objavljena u Glasniku Grada Karlovca (br. 6) 19. lipnja 2012. godine.

Osobni podaci korisnika obrađivani su na zakonit način i u točno određenu svrhu, odnosno u skladu sa Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom i Zakonom o koncesiji, kao i Odlukom Gradskog vijeća Grada Karlovca.

priopcenje_bolje