KABA

ROZP: rješenje AZOP-a ništa nije promijenilo u našem tumačenju nezakonitog poslovanja nove Toplane

KARLOVAC – Slučaja Toplane dotaknula se i Regionalna organizacija zaštite potrošača. Točnije, pitanja suradnje Gradske toplane sa potrošačima te kako se gospodarska kriza odrazila na stanje u toplinarstvu u zemlji. Na rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u kojem stoji da podaci o tarifnim kupcima koje je nova Toplana preuzela od stare nisu nezakonito pribavljeni osvrnuo se i predsjednik ROZP-a Željko Tomašić. Cijelu situaciju naziva silovanjem, ali sa legalnim i neizbježnim posljedicama.

– Rješenje AZOP-a koje je Gradska toplana slavodobitno postavila na svoje stranice kao dokaz “zakonitog poslovanja” ustvari nije promijenila baš ništa u našem tumačenju nezakonitog poslovanje toplane. Mi to rješenje još nismo dobili, a direktor Gradske toplane ga je znao prije 20-ak dana i jasno izjavio kao ucjenu u pokušaju procesa jednog mirenja pri Sudu časti HGK, kaže Tomašić.

Pravni lijek neće potražiti jer se, dodaje, upravni sporovi u Hrvatskoj rješavaju za četiri, pet godina te bi svako rješenje za potrošače bilo deplasirano.

Iako je toplinarstvo u Hrvatskoj u velikim problemima i dugovima Tomašić, unatoč tomu, navodi svijetle primjere Varaždina i Rijeke koji su, na neki način, uspjeli riješiti svoje probleme oko grijanja.

– Smatramo da će karlovački model, ako se ozakoni, prekinuti ovakvu pozitivnu poslovnu praksu, zaključuje Tomašić.Potrošači samo traže tri stvari kaže zamjenica predsjednika ROZP-a za odnose s tijelima regionalne i lokalne uprave i samouprave Marija Perušić.

– Usluga isporuke toplinske energije bez diskriminacije, odnosno, svi tarifni kupci moraju imati kalorimetar, na razdjelnik topline. Nadalje, potrošači moraju imati pravo na izbor kako će se grijati bez ikakvih uvjeta jer stopostotna suglasnost je ostatak iz socijalističkih vremena “ne zna se tko troši, ali se zna tko plaća”. I konačno, svaki vlasnik stana sukladno Zakonu o vlasništvu ima pravo ako se želi grijati na toplanu, mora sklopiti pošteni ugovor, ali isto tako može odbiti ponudu grijanja Gradske toplane bez ikakvih posljedica i plaćanja paušala i penala, obrazlaže Perušić. Mi se ne zalažemo za besplatno grijanje, nego za grijanje sa realnom cijenom, ali da svaki korisnik može kontrolirati potrošnju, zaključuje Perušić.