Nema proglašenja stanja elementarne nepogode

KARLOVAC – Iako su dežurne službe na terenu već dva dana, ceste nisu u potpunosti očišćene. No to ne znači da nisu prohodne, bijeli pokrivač na cestama, onima koji imaju odgovarajuću zimsku opremu, ne stvara probleme, kaže župan Karlovačke županije, Ivan Vučić.

Količina napadanog snijega ne ovisi o proglašenju elementarne nepogode. Naime župan u ime Stožera za zaštitu i spašavanje u koordinaciji sa žurnim službama, proglašava stanje elementarne nepogode i to na zahtjev jedinica lokalne samouprave koje najbolje znaju stanje na svom terenu. Da bi poslali zahtjev, moraju postojati određeni uvjeti – da je više od jedne trećine jedinice lokalne samouprave pod snijegom i da je šteta veća od 20% proračuna.

Kada se formira komisija za popis štete, nakon procjene šalju zahtjev za proglašenjem stanja županiji, a ona to prosljeđuje državi. No za sada nema potrebe, a sa stanjem na cestama, župan je zadovoljan.