Sporni dio Zdravstvenog odgoja od danas u školama

KARLOVAC – Zdravstveni odgoj koji posljednjih mjeseci puni novinske stupce ipak nije tolik bauk u školama, u posjetu dvjema karlovačkim školama saznali smo kako u samom kurikulumu ovog predmeta nema ništa novo, većina stvari učila se i do sada.

Iako bi prema nekim novinskim napisima i televizijskim emisijama, oni manje upućeni mogli pomisliti kako će djeca u školama uvođenjem zdravstvenog odgoja biti izložena neprimjerenim sadržajima, na terenu je situacija drugačija.

Ravnateljica Osnovne škole Švarča Andreja Željković kaže kako nije novo da djeca uče kako treba prati ruke prije jela, zube nakon, ili se zdravo hraniti. Najviše prijepora u javnosti je izazvao četvrti modul u kojem se govori o spolnoj i rodnoj ravnopravnosti. Problem se javio oko literature, no Željković kaže kako djeca neće učiti ništa neprimjereno.

Da je na osnovu kurikuluma već odrađen sastanak na razini razrednika, a psihologinja i pedagoginja preuzele na sebe dio koordinacije, dok je jedan dio zdravstvenog odgoja već odrađen u prošlom polugodištu, rekao nam je ravnatelj karlovačke Gimnazije Damir Mandić. Mandić također potvrđuje kako se o svim temama aktivnosti provode u sklopu raznih projekata, a što se tiče spornog četvrtog modula, kaže kako je ova škola već čitav niz godina uključena u projekt Memo aids u suradnji s Klaićevom bolnicom.

U obje škole koje smo posjetili do sada se ni jedan roditelj nije bunio oko predmeta zdravstvenog odgoja, ali naši sugovornici zamjeraju Ministarstvu što se učitelje i ravnatelje stavlja pred gotov čin. Naime Mandić smatra kako je trebalo provesti javnu raspravu oko novog predmeta, dok je Željković mišljenja kako je trebalo konzultirati profesore i ravnatelje.

I dok naši sugovornici smatraju kako sam Zdravstveni odgoj nije sporan, već potreban, na državnoj razini i dalje se nastavlja sukob, a hoće li se pronaći kompromis, vidjet ćemo u mjesecima pred nama.