KABA

ŽO HDZ-a: “Zakon o strateškim investicijama je potreban, ali ga treba ispraviti”

KARLOVAC – Na prijedlog Zakona o strateškim investicijama danas se osvrnula i županijska organizacija HDZ-a. Smatraju da je Zakon potreban, ali ga treba ispraviti jer je napravljen na brzinu. Mora biti transparentniji te omogućiti svima jednaka prava. Posebno bi trebalo osmisliti proceduru kojom se rješavaju veliki strateški projekti.

Uvodno je o tome govorio Stjepan Mrežar, koji kaže da je osnovna primjedba kratak rok za davanje primjedbi, iako se radi o izuzetno važnom zakonu. Isto tako, kao što stoji u naslovu, radi se o strateškim investicijama, a nigdje se ne spominju koji su nacionalni prioriteti. Nejasni su kriteriji, jer praktično svaki projekt veći od 150 milijuna kuna može biti strateški.

Daju se velike ovlasti Vladi, ili točnije dvojici ministara, što otvara prostor za korupciju. Ministri tako mogu s investitorom dogovoriti kupoprodaju i devastirati javno dobro, kaže Mrežar. Kao poseban problem naveo je prostorno planiranje, koje je u nadležnosti lokalne samouprave, a ovdje bi se ta nadležnost zaobišla. Bilo bi puno transparentnije da je donesen zakon o upravljanju državnom imovinom ili da se na neki način zaštite javna dobra, kazao je.

Mladen Kobasić kaže da želi svaki uspjeh ovoj Vladi, ali ima načelnih primjedbi.

– Puno zakona pokušava se u zadnje vrijeme donijeti kroz ubrzanu proceduru, bez otvaranja prostora za širu javnu raspravu, a nedostatak javne rasprave može itekako utjecati na devijacije koje se kasnije mogu dogoditi, smatra Kobasić.

– Ovo je za velike investitore, ali bi trebalo donijeti i zakon da se potaknu i manji projekti, rekao je Ivan Bogović koji je naveo konkretan primjer iz Slunja, gdje jedan lokalni poduzetnik već pet godina ima lokacijsku dozvolu, ali još uvijek nije u mogućnosti da taj projekt realizira. Radi se i Sportsko rekreacijskom centru Rastoke. Realizacijom tog projekta Slunj bi dobio 150 kreveta, nove sportske terene, mini hotel, bazen… Ali uz taj projekt bilo bi indirektno vezano barem još 50-tak radnih mjesta kroz proizvodnju hrane, održavanje i ostale sadržaje. U listopadu 2011. godine odlukom Vlade projekt je proglašen od interesa za Republiku Hrvatsku. No, problem je jedna parcela zemljišta, koje je u državnom vlasništvu koju bi trebalo izuzeti iz šumsko-gospodarske osnove. Hrvatske šume su dale suglasnost, ali do danas nije napisano rješenje o izuzimanju.