Obilježen Međunarodni dan civilne zaštite

RAKOVICA – Prvog ožujka obilježavamo Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske. Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu djeluje od 1972. godine i važna je organizacija u području humanitarnog prava zbog čega je registrirana u tajništvu UN-a, a Republika Hrvatska njezina je članica od 1992.g.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovačke županije, organizirao je pokaznu vježbu u Područnoj osnovnoj školi u Drežnik Gradu gdje su sudjelovale sve žurne službe koje čine sustav civilne zaštite. U ovom slučaju to su bili DVD Drežnik Grad, HGSS stanica Karlovac i PP Slunj.

Civilna zaštita organizirana je prema procjenama ugroženosti. No u Karlovačkoj županiji pojedine jedinice lokalne samouprave još uvijek nisu izradile procjenu, dok je kod nekih u tijeku. Još uvijek nedostaje potrebne opreme, a i novca za nabavu, kaže voditelj Odjela za preventivne i planske poslove karlovačkog Područnog ureda Državne uprave za zaštitu I spašavanje, Zdravko Jandrlić.

Skloništa za potrebe katastrofa većih razmjera su također problem. Iako su većinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i njihovo održavanje iziskuje financijska sredstva.

Edukacija i vježba koje su danas održane nisu dovoljne, ali su dobar preduvjet za ostvarivanje sigurnosti građana. Ulaganje u civilnu zaštitu je neophodno i ne bi trebalo biti financijsko optrećenje proračuna. Nikad se ne zna što nas može zadesiti, a u tom trenutku sustav mora biti spreman.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/dan_civilne_zastite2013/*{/rokbox}