9 županijskih srednjih škola u projektu “Ja student”

KARLOVAC – “Korana” – Udruga za zaštitu potrošača Grada Karlovca danas je započela s realizacijom projekta “Ja – student”. Projekt je namijenjen učenicima završnih razreda srednjih škola, a cilj je savjetovati ih i upozoriti na najvažnije aspekte studiranja te usmjeriti gdje da potraže pomoć. Uključeno je 9 srednjih škola Karlovačke županije od čega 7 iz grada Karlovca te Srednja škola Duga Resa i Obrtnička i tehnička škola Ogulin.

Projekt se provodi radionicama u trajanju od 45 minuta kojima se želi informirati učenike i pripremiti ih na studentski život koji ih čeka na jesen. Pripremljena je i brošura “Studentski informator” u kojoj su sadržane sve bitne informacije, savjeti, web stranice i sl.

Cilj projekta je pripremanje učenika za studiranje, jer ih se u srednjoj školi priprema prvenstveno za državnu maturu, a sve rjeđe im se predstavljaju fakulteti i njihovi programi te “tehnički detalji” studiranja koji su opće primjenjivi, neovisno o smjeru studiranja.

Idejni autor projekta je Petra Nikolovska, studentica 4. godine politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu koja je bila uključena u projekt “Studenti – mentori” na svom fakultetu. Putem tog projekta studenti starijih godina na početku akademske godine upoznaju brucoše sa najbitnijim detaljima i stranama studiranja na Fakultetu političkih znanosti, tijekom čega je primjećeno da mladima nedostaje velik dio informacija i da na fakultet dolaze nepripremljeni. Tim više što nemaju svi fakulteti ovakav oblik mentoriranja, projekt “Ja – student” pomoći će budućim studentima Karlovačke županije da dobiju korak prednosti.

Cilj je ovaj projekt provoditi svake godine čemu “Korana” kao udruga u svom djelovanju ima informiranje i educiranje građana teži.