KABA

Izabrani kandidati za županijska javna priznanja

KARLOVAC – Godišnja javna priznanja Karlovačke županije za 2012. godinu ove godine će najvjerojatnije dobiti Marko Bubaš, Wojciech Droždž, Hrvatski centar za razminiranje – Podružnica Karlovac, Dom za djecu „Vladimir Nazor” Karlovac i Obrtnička komora Karlovačke županije, te dr.sc. Milan Kruhek. Odluku o dodjeli javnih priznanja donio je Odbor za dodjelu javnih priznanja Županije, a konačnu odluku trebala bi donijeti Županijska skupština.

Javna priznanja dobitnicima će biti dodijeljena na Dan Karlovačke županije 13. travnja.