Generalski Stol: Brojni projekti u prošloj godini

GENERALSKI STOL – Posljednju sjednicu u ovom mandatu održalo je Općinsko vijeće Generalskog Stola. Osim izvješća o radu načelnika Ivana Škrtića u prošloj godini, vijeće je usvojilo izvješće o Proračunu. Tijekom 2012. godine započeli su radovi na rekonstrukciji zgrade dječjeg vrtića, na vodovodnu mrežu priključena su naselja Radočaji, Skukani, Tomašići i Sela, postavljena je javna rasvjeta u naseljima Bukovlje, Duga Gora i Dobrenići, izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete u centru Općine, izvedeni su pripremni radovi na uređenju prometne infrastrukture te izrađen parcelacijski elaborat i projektna dokumentacija, izgrađena je nadstrešnica na groblju Generalski Stol, postavljena je ograda na groblju Gorinci, realiziran je ugovor o kupnji građevinskog zemljišta pored zgrade općine za buduće poslovne potrebe općine te izrađena Procjena opasnosti i Plan zaštite od požara. Za navedena ulaganja ukupno je utrošeno više od milijun i 730 tisuća kuna, izvješteno je na sjednici.