KABA

Stari grad Novigrad te most preko Dobre turistički primaljivi, ali vape za revitalizacijom

NETRETIĆ, NOVIGRAD NA DOBRI – U organizaciji  općine Netretić, a na inicijativu Društva prijatelja Novigrada na Dobri – Frankopan, i Razvojne agencije Karlovačke županije, jučer je u Netretiću održan prvi radni sastanak na kojem je bilo riječi o projektnom prijedlogu vezanom uz revitalizaciju mosta na rijeci Dobri u Novigradu.Bilo je govora i o starom gradu Novigrad koji je na području te općine. Na sastanku su bili i predstavnici Županijske uprave za ceste i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Karlovcu. Sudionici sastanka zaključili su kako postoje preduvjeti da se dva spomenuta povijesna lokaliteta kandidiraju za uređenje iz sredstava EU fondova. Također je ustanovljeno da bi obnova mosta i dvorca značajno utjecala na razinu turističke ponude Karlovačke županije. Prva prilika da se testira interes donatora za ovaj projekt je Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u okviru tematskog cilja III i Prioriteta koji je definiran kao „Zaštita, promicanje i razvoj kulturnog i prirodnog nasljeđa“. Rok za dostavu prijava za ovaj natječaj je 15.travnja.