5 dana prije spaljivanja, tražiti odobrenje od vatrogasne postrojbe!

KARLOVAC – S obzirom da se bliži sezona požara otvorenog prostora, na inicijativu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, u prostorijama Uprave šuma Podružnice Karlovac, održan je sastanak svih sudionika u području prevencije i zaštite od požara otvorenog prostora.

Prošle je godine u Karlovačkoj županiji zabilježen največi broj požara i najviše opožarenih površina u usporedbi s ostalim kontinentalnim županijama. Ozbiljnost situacije, u kojoj se nalazimo s početkom poljoprivrednih radova, rezultirao je pojačanom pripravnošću ali i pooštravanjem mjera kojima se suzbija nekontrolirano paljenje suhe trave i ostalog biljnog otpada.

Karlovačka županija stoga je donijela Odluku o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru koja propisuje način na koji se dopušta kontrolirano spaljivanje te se predviđaju kazne za nepridržavanje propisanih sigurnosnih mjera.

Tako ste dužni o spaljivanju najmanje 5 dana unaprijed, obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu od koje trebate dobiti odobrenje za spaljivanje. No ukoliko procijeni, vatrogasna posrtojba vam može odbiti dati potvrdu. Iznimka je spaljivanje manjih količina biljnog otpada i to na površini manjoj od 100 m² i na mjestu gdje ne postoji opasnost od širenja požara.

Prilikom spaljivanja na otvorenom svatko je obvezan poduzeti propisane preventivne mjere: mjesto za spaljivanje treba udaljiti od svih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti, oko mjesta spaljivanja očistiti sigurnosni pojas od 3 metra, osigurati dovoljan broj osoba i opremu za gašenje, spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena, mjesto spaljivanja u potpunosti pogasiti i prekontrolirati.

Zabranjeno je spaljivanje: u blizini elektroenergetskih objekata, uz cestovne i željezničke pravce, 200 m od ruba šume, zaštićenih područja i parkova, predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina ulja i maziva, zabranjuje se spaljivanje nedjeljom i blagdanima.

Za nepoštivanje ove Odluke prekršitelji će se kazniti novčanom kaznom u iznosu do 10.000 kuna za pravne osobe i 2.000 kuna za fizičke osobe.