KABA

Županija, gradovi i općine sufinanciraju prijevoz učenika

KARLOVAC – Karlovačka županija, gradovi i općine preuzet će na sebe razliku troškova mjesečnih karata za 2 tisuće 362 učenika srednjih škola s područja Karlovačke županije. Odlučeno je tako na danas održanom sastanku župana Karlovačke županije Ivana Vučić i gradonačelnika i načelnika općina iz Karlovačke županije. Satanak je bio sazvan na temu sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na prostoru naše županije. Obzirom da po sadašnjem modelu financiranja država financira 75% cijene karte, a prijevoznici 25% izračunatog iznosa prosječne cijene karte pojavila se potreba da se, zbog razlike u izračunatoj prosječnoj cijeni i stvarnoj ekonomskoj cijeni karte, nadoknadi nastala razlika. Stoga je od strane župana Vučića predloženo da Karlovačka županija plati 50%, a gradovi i općine 50% sredstava u razlici cijene prijevozne karte, kako bi se na taj način plaćanja ostatka cijene karte rasteretili roditelji učenika. Tako bi se na ovaj način pokrili troškovi prijevoza za travanj, svibanj i lipanj, do kraja ove školske godine, dok će se za narednu školsku godinu također nastojati iznaći zadovoljavajuće rješenje.