KABA

Stožer za zaštitu i spašavanje o snijegu i poplavama

KARLOVAC – U prostorijama Ureda župana održana je 8. sjednica županijskog Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije, kojom je predsjedao načelnik stožera i zamjenik župana Josip Šafar.

Operativna provedba programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovačke županije u 2013. godini i rasčlamba vremenskih nepogoda tijekom siječnja i veljače ove godine samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na ovoj sjednici. Prva dva mjeseca ove godine bila su obilježena velikom količinom napadalog snijega i poplavama koje su zahvatile cijelu županiju, a HGSS je dosad ima preko 50 intervencija, dok je prošlih godina oko šezdeset intervencija bio prosijek za godišnje razdoblje. Jedan od zaključaka sjednice bio je kako bi prvenstveno zimsku službu trebalo uključiti u planove zaštite i spašavanja gradova i općina.